VRay Denoiser

VRay Denoiser

قابلیت  VRay Denoiser و بررسی پارامتر های آن

المنت رندر VRay Denoiser که از قابلیت های جدیدV– RAY  می باشد. نویز را از سایر المان های  رندر پاک کرده و نتایج آن ها را با روش هایی متفاوتی ذخیره می کند.

پس از این که تصویر به روش های معمول به صورت کامل رندر شد،  VRay Denoiser عملیات نویز زدایی را بر روی رندر موجود  اعمال می کند . عملیات نویز زدایی ، مناطقی که در آن ها نویز وجود دارد را شناسایی کرده وآن ها را هموار می سازد . به دلیل این که V–Ray Denoiser بیشتر از آن که جزیی از فرآیند اصلی رندرینگ باشد ، بر روی المان های رندر تاثیر می گذارد ، عملیات نویز زدایی نیازی به رندر کردن مجدد صحنه ندارد . تنظیمات  Denoiser  می توانند به سرعت و بارها تغییرکنند تا نتایج بهتری حاصل شود .

V– Ray Denoiser سه حالت  Milad,Default  وStrong برای تنظیمات خود دارد . پارامترها همچنین  می توانند با انتخاب حالت Custom   به صورت دستی توسط کار بر تنظیم شوند.

در زمان رندرینگ ، V –Ray Denoiser  به صورت خودکار تعدادی کانال رندر را که مورد نیاز الگوریتم نویززدایی است به  V –Ray Frame buffer  اضافه می کند. تعدادی از آنها کانال های استاندارد رندر مانند diffuse filter color  و reflection filter color   هستند . برخی از آن ها هم کانال های  خاصی هستند که تولید می شوند مانند:

effectsResult : این کانال تصویر نویززدایی شده را به همراه لنز افکتها نمایش میدهد. به کمک دکمه ی rgb channel در فریم بافر میتوان بین این کانال و کانال rgb جا به جا شد. 

Level : میزان نویز برآورد شده به وسیله ی V – Ray image sampler  برای هر پیکسل را مشخص می کند.

defocus Aomnt: زمانی که DOF و blur Motion  فعال باشند ، به رنگ سیاه نیست و شامل pixel blurring  برآورده شده در فضای صفحه  می باشد .

V –Ray Denoiser : نتیجه ی برطرف شدن نویزهاست . اگر گزینه mode بر روی حالت  Show denoiser result channel  تنظیم شده باشد ، نتیجه ی نویز زدایی شده را مشاهده را در این کانال مشاهده خواهیم کرد.

Denoiser   فقط با روش سمپلینگ بهینه ای که از V– ray3  به بعد منتشر شده است به خوبی کار می  کند .

پارامتر های رول آوت V – Ray Denoiser Paramerers

  المان رندر V – Ray Denoiser از سربرگ render elements  در پنجره  render setupe در ۳dsmax   فعال می شود و پارامتر های آن در رول آوت مربوط به  نمایش در می آید .

VRay Denoiser

vray VFB : زمانی که این گزینه فعال باشد ، المان های رندر در پنجره مجازی V –Ray Frame buffer  ظاهر می شوند .

PRESET :  این گزینه حالت های پیش فرضی از مقادیر  strength و radius به صورت خودکار پیشنهاد می کند .

Default:  یک عملیات نویززدایی متوسط  اعمال می کند .

Mild:  عملیات نویز زدایی دقیق تری را نسبت به حالت Default اعمال می نماید .

Strong:  عملیات نویززدایی دقیق تری را نسبت به حالت Mild   اعمال می کند .

CUSTOM:  انتخاب مقادیر پارامترهای strength  و radius را بر عهده ی کاربر قرار می دهد.

strength :  این گزینه شدت اعمال عملیات نویز زدایی را مشخص می کند .

radius: این گزینه که با انتخاب حالت custom  فعال می شود .  شعاعی که اطراف  هر پیکسل تحت عملیات نویز زدایی قرار می گیرد را مشخص می کند . مقادیر کوچک تر، تعداد پیکسل کمتری را تحت تاثیر قرار خواهند داد . در صورتی که مقادیر بزرگ تر نویز های بیشتری  را برطرف خواهد کرد .

گزینه update  زمانی که المان های رندر از قبل  در پنجره V –Ray Frame buffer   وجود داشته باشد انتخاب این گزینه باعث می شود که عملیات نویز زدایی بار دیگر انجام شود .

پارامتر های رول آوت advanced denoiser

mode  :  این گزینه نحوه ی ذخیره شدن نتایج حاصل از VRay Denoiser  را مشخص می کند و دارای این حالت ها ست .

Only generate render elements:   تمامی المان های رندر مورد نیاز برای عملیات نویز زدایی تولید خواهند شد ، ولی نسخه  نویز زدایی شده ی تصویر محاسبه نشده و المان رندر  V – Ray Denoiser

ارایه نخواهد شد . در صورتی از این گزینه استفاده کنید که بخواهید در انیمیشن ، از یک سکانس از تصاویر نویززدایی کنید.

Show denoiser result channel:  کانال vraydenoiser و effectresult که نویززدایی شده اند، همزمان در پنجره frame buffer نمایش داده میشوند.

Hide denoiser result channel: کانال denoiser نمایش داده نشده ولی تصویر نویززدایی شده در کانال effectresult ذخیره میشود.

  گزینه  type  این گزینه که مشخص می کند فقط المان رندر RGB  color  نویز زدایی شود یا بر روی سایر المان  ها نیز تاثیر داشته باشد ،  دارای این موارد است :

  SINGLE pass denoise on RGB only:  این گزینه فقط یک pass  نویز زدایی را بر روی المان رندر rgb color   با استفاده از سایز المان های مانند diffuse filter  (فقط جهت هدایت فرآیند نویززدایی) اعمال می کند . این روش  در پاک سازی نویز ها عملکرد خوبی دارد اما ممکن است که جزییات را از بین برده یا در بازتاب  و متریال های شیشه ای حالت بلوری ناخواسته ای ایجاد کند . این حالت نیاز به استفاده از المان های اضافی  کمتری دارد .

Denoise rander element separately:  این گزینه نورپزدازی ، روشنایی عمومی ، specular  ، Reflection , Reflaction و  المان های  رندر مربوط به Atmosphere  را به صورت جداگانه نویززدایی کرده و آن ها را در یک نسخه نویززدایی شده ی تصویر rgb  ترکیب  می کند.

این روش جزییات را بیشتر حفظ می کند ، اما تنظیمات پایین ممکن است در پاکسازی بعضی از  نویز ها ناکار آمد جلوه کند . توجه کنید که این حالت تنها زمانی به درستی  کار می کند که هیچ color mapping  ای به رندر اعمال نشده باشد.

در Generate render element  مشخص می کنیم که چه المان های رندری در زمان رندر باید به صورت دستی اضافه شوند :

Manual:  این گزینه فقط  المان های رندر noiseLevel  و defocusamount  را اضافه می کند ، دیگر المان های رندر باید به صورت دستی  اضافه شوند .

Depending on denoiseing type:   این گزینه تنها المان های مورد نیاز را برای آن denoiser  ای که درحال استفاده است ، اضافه می کند ( single pass یا render element  )

All possible denoising element:  این گزینه  امکان اضافه کردن تمام المان های مورد نیاز برای نویز زدایی را داده و امکان جابه جایی میان  type های مختلف را به  کاربر می دهد .

اگر چه denoiser  می تواند در از بین بردن نویزها بسیار موثر باشد ،  خالی از ایراد نیز نیست . از بین رفتن نویز ها در تصاویر با نویز بالا می تواند به تصنعی شدن تصویر و از دست رفتن جزییات منجر شود . برای بیشتر صحنه ها از bucket  یا  progressive  image sampler  یا  noise threshold  کمتر از ۰٫۰۵ استفاده کنید . به علاوه ،  denoiser  زمانی بهترین عملکرد را خواهد داشت که سطح نویز در تمام تصویر مشابه  باشد، بنابراین استفاده از سمپلینگ بسیار کم پیشنهاد  نمی شود.

زمانی که انیمیشن را رندر می کنید ، گزینه noise pattern Lock  را در رول  آوت global DMC  فعال کنید تا نتایج بهبود یابند .

  مثالهایی از PRESET  های نویز زدایی

این مثال چگونگی عملکرد VRay Denoiser را با استفاده از Preset  ها نشان می دهد:

 در اینجا از یک تصویر با نویز بالا استفاده شده تا تاثیر نویز زدایی را بتوان به خوبی بر روی آن نشان داد

[su_divider top=”no”]

المان رندر RGB color   آماده نویز زدایی

[su_divider top=”no”]

VRay Denoiser

المان رندر (mild preset) V – Ray Denoiser

[su_divider top=”no”]

المان رندر (default preset) VRay Denoiser

[su_divider top=”no”]

المان رندر V – Ray Denoiser (strong)

[su_divider top=”no”]

VRay Denoiser

المان رندر  (costom preset ) V – Ray Denoiser

 Strength =10 , radius = 20

[su_divider top=”no”]

المان رندر  (costom preset ) V – Ray Denoiser

Strength =5 , radius = 10

[su_divider top=”no”]

 المان رندر NOISE LEVEL

در این مثال تاثیر المان رندر NoiseLevel  بررسی می شود

المان رندر NoiseLevel  مناطقی از صحنه را که نویز در آن ها وجود دارد شناسایی کرده و نشان می دهد . در  مناطقی که نویز وجود دارد تصویر سیاه است و رنگ خاکستری ، نویز ها را نشان می دهد.

VRay Denoiser

[su_divider top=”no”]

به المان رندر RGB COLOR  پیش از نویز زدایی توجه کنید که اطراف مایکروفر نویزهای با کنتراست بالا وجود دارد.

[su_divider top=”no”]

المان رندر RGB COLOR  نویز زدایی شده

آموزش ساخت متریال چمن در موتور رندر ویری

دیدگاه‌ها

telegram-character.png

قبل از خرید می‌توانید

مشاوره بگیرید

از شنبه تا چهارشنبه
ساعت 9 الی 17