پلاگین های پر کاربرد نرم افزار اتوکد

توضیحات

پسورد : vividvisual
Antonia Petrova
Total Length

کاربرد: اندازه‌گیری طول کلی
موجودیت‌ها

قابل نصب : 2020 - 2021 -2022

برای دسترسی، وارد پنل کاربری شوید

BIMsoft Express
AutoAlign

کاربرد: هم‌ترازسازی
خودکار اجزا

قابل نصب : 2020 - 2021 -2022

برای دسترسی، وارد پنل کاربری شوید

Engiware Multiple
Offset

کاربرد: ایجاد فاصله
چندگانه بین اجزا

قابل نصب : 2020 - 2021 -2022

برای دسترسی، وارد پنل کاربری شوید

Geodesist
MLeader

کاربرد: ایجاد رهبری‌های چندخطی برای توضیح اجزا

قابل نصب : 2020 - 2021 -2022

برای دسترسی، وارد پنل کاربری شوید

KIM Personal
Layer Assistant

کاربرد: کمک به تنظیم
لایه‌های شخصی

قابل نصب : 2020 - 2021 -2022

برای دسترسی، وارد پنل کاربری شوید

LeeMac Programming
Align Text to Curve

کاربرد: هم‌ترازسازی متن با منحنی‌ها توسط لی‌مک برنامه‌نویسی

قابل نصب : 2020 - 2021

برای دسترسی، وارد پنل کاربری شوید

Ljubomir Blanusa
Enla student

کاربرد: ابزار مورد استفاده برای دانشجویان در زمینه مهندسی عمران

قابل نصب : 2020 - 2021 -2022

برای دسترسی، وارد پنل کاربری شوید

Richard Stima
Level Set

کاربرد: تنظیم سطح تراشه‌ها توسط ریچارد استیما

قابل نصب : 2022

برای دسترسی، وارد پنل کاربری شوید

Serbest Cihangir
Grid Line

کاربرد: ایجاد خطوط شبکه توسط سربست چیهانگیر

قابل نصب : 2020 - 2021 -2022

برای دسترسی، وارد پنل کاربری شوید

Todor Latev TL Hilbert
Curve Generator

کاربرد: ایجاد منحنی هیلبرت توسط تودور لاتوف

قابل نصب : 2020 - 2021 -2022

برای دسترسی، وارد پنل کاربری شوید

Todor Latev TL
Maze Generator

کاربرد: ایجاد مسیرهای مارپیچ توسط تودور لاتوف

قابل نصب : 2020 - 2021 -2022

برای دسترسی، وارد پنل کاربری شوید

Todor Latev TL
Polyline Morph

کاربرد: تغییر شکل چندخطی توسط تودور لاتوف

قابل نصب : 2020 - 2021 -2022

برای دسترسی، وارد پنل کاربری شوید

telegram-character.png

قبل از خرید می‌توانید

مشاوره بگیرید