دانلود رایگان پلاگین های اسکچاپ ۲۰۲۱

توضیحات

پلاگینهای ساخت المانهای معماری از نرم افزار اسکچاپ
CAUL Flowify(1.1.0)

برای تصویر کردن یک پترن روی سطوح منحنی

ClothWorks v1.7.2

برای ساخت پارچه و سازه های چادری تا اسکچاپ 2020

ContourMaker v1.6

برای تبدیل حجم به سطوح توپوگرافی
 

Curviloft v1.8a

برای ساخت سطوح منحنی منطبق با خطوط مورد نظر

DBUR Windows v1.1.0

برای ساخت پنجره
 

DM artisan

برای مدلینگ ارگانیک (توپوگرافی و لندسکیپ، مبلمان و ...)

ene flatten to plane v1.1.0

برای تصویر کردن احجام روی زمین
  

lines2tubes v1.0.1x

برای تبدیل خط به مقاطع لوله ای ( برای اسکچاپ 2020 )

PipeAlongPath v2.2

برای ساخت مقاطع استوانه ای در طول مسیر دلخواه

ProfileBuilder3 Library

برای ساخت پروفیل های پنجره و قرنیز دیوار
  

ProfileBuilder v3.1.3

برای ساخت فایل 360 درجه پاناراما با فرمت html برای انتشار در وبسایت

s4u frame v3.2.5

برای ساخت قاب در و پنجره و ...
  

s4u Stair v4.1.0

برای ساخت پله و رمپ
  

SDM FloorGenerator

برای ساخت کف و دیوار همراه با بندکشی
  

TopoShaper v2.5c

برای ساخت توپوگرافی
  

Sketchup Ivy 6.8

برای ساخت گیاهان رونده در اسکچاپ
  

پلاگین های ابزارهای ترسیمی از نرم افزار اسکچاپ
BezierSpline v2.1a

برای ترسیم خطوط منحنی با نقاط کنترلی
  

CB Cline 1.0.1

برای تبدیل خطوط معمولی به خطوط راهنما
  

ene face creator v1.0.0

برای ساخت صفحه از خطوط ایمپورت شده از اتوکد

FredoCorner v2.4a

برای ساخت گوشه های منحنی و پخ خورده
  

JointPushPull v4.4e

انجام عملیات push/pull در جهت نرمال سطوح یا در جهت های اصلی

jwm shapes v2.65

برای ساخت احجام پایه مدلسازی بصورت پارامتریک

RoundCorner v3.3a

برای ساخت گوشه های منحنی و پخ خورده
  

s4u LineTool v2.0.3

برای ترسیم خطوط ممتد، خط چین، خط نقطه و ...

s4u makeface v3.1.0

برای ساخت صفحه از خطوط ایمپورت شده از اتوکد

smartpushpull v0.26

برای انجام عملیات push/pull روی سطوح گروپ شده

tt bezier surface 0.1.4

برای ساخت سطوح منحنی
  

tt draw bb v1.2.0

برای ترسیم bounding box یا مکعب پیرامونی حجم

پلاگین های ایمپورت و اکسپورت از نرم افزار اسکچاپ
FluidImporter Pro 4.4

برای ایمپورت کردن فایلهای مکس به اسکچاپ

lumion livesync 3.60.777

پلاگین لایو سینک اسکچاپ به لومیون
  

transmutr

برای تبدیل فایلهای fbx و ساخت پروکسی جهت استفاده در پروژه

پلاگین های مربوط به لایه و متریال از نرم افزار اسکچاپ
DM SketchUV v1.0.1

برای تنظیم uv متریال
 

enscape material mmoser

برای تبدیل متریالهای اسکچاپ به متریالهای اینسکیپ

FredoTools v4.1a

مجموعه کاملی از ابزارهای مختلف
 

s4u Layer v1.2.4

برای هم تراز کردن احجام و سطوح
 

s4u paint v3.2.2

برای اعمال متریال، پاک کردن متریال، جایگزینی متریال و ...

TIG layer material tools v1.0

جهت ساخت و نامگذاری لایه به متریال و نام گذاری و اعمال متریال برای هر لایه

tt material tools v2.7.1

برای پاک کردن متریال از خطوط، سطوح یا احجام، لیت متریالهای صحنه و ...

پلاگین های مادیفایر از نرم افزار اسکچاپ
ams SoftenEdges

برای نرم کردن خطوط لبه ها
 

clf center on origin

برای انتقال حجم به مرکز مختصات
 

copies

برای کپی گرفتن از سطوح لبه
 

align

برای کنترل لایه بندی فایل
 

oi

برای دستورات offset و intersect
 

stretch

برای استرچ احجام نسبت به محور مورد نظر شما

studio

شامل ابزارهای مختلف
 

Fredo scale

برای تغییر مقیاس
 

Extended delete

برای پاک کردن سطوح به همراه لبه هایش
 

connect

برای به هم رساندن خطوط
 

devide

برای تقسیم بندی و کات زدن سطوح و حجم
 

Mirror

برای دستور mirror
 

slice

برش زدن
 

Weld

یکی کردن خطوط
 

Path Copy

برای کپی کردن جسم مورد نظر روی یک مسیر
 

Extrude tools

دستور extrude
 

Zorro

برش زدن
 

1001bit pro

ابزارهای مختلف کات زدن، همتراز کردن، ساخت پروفیل و فریم و ...

adebeo pushline

برای امتداد دادن و حجم دادن لبه
 

FrontFace

برای تغییر جهت فیس ها به طرف دید بیننده
 

Move Rotate tool

برای انجام دستورات move و rotate
 

Multiple Offsets

اجرای دستور offset بطور متوالی
 

Voulz subdivide

تقسیم بندی کردن سطوح
 

پلاگین های ابزارها و سلکشن از نرم افزار اسکچاپ
as flatten 2-6

برای آنرپ کردن و ایجاد تصویر آن روی زمین
 

clf shape bender 0.6.1

گرفتن خروجی از 6 جهت برای ساخت عکسهای پاناروما

JHS Powerbar 2019 v2019

شامل ابزارهای مختلف smooth, extrude, devide, align, mirror, random scale

nz Sub&Smooth

برای ایجاد تقسیم بندی روی سطوح و نرم کردن آن

PurgeAll v4.0

برای حذف لایه ها، متریالها و کامپوننت های بلا استفاده در فایل

QuadFaceTools v0.14.0

برای تقسیم بندی کردن سزوح به سطوح چهارگوش

reg v1.1.8

برای انتخاب لبه های موازی یا در یک امتداد
 

RND LoopLab v1.0.0

برای ایجاد تقسیم بندی روی سطوح و نرم کردن آن

RND_Renamer v1.0.0

برای تغییر نام رندوم احجام
 

s4u Explode v3.0.1

برای explode کردن گروه
 

s4u Reset Axis v1.0.3

برای ریست کردن محور جسم
 

s4u selectool v1.1.1_v2.1.1

برای ایجاد تقسیم بندی روی سطوح و نرم کردن آن

s4u toComponents v3.0.0_v6.5.3

برای تبدیل گروه به کامپوننت

tt axes 1.3.2

برای ریست کردن محورهای حجم
 

tt cleanup 3.4.3

برای پاک کردن فایل وحذف فیس روی هم افتاده،خطوط تنها،حذف متریال لبه ها

tt edgetools 2.2.0

برای یافتن لبه های باز و بستن یا پاک کردن آنها

tt groups2comps 1.1.0

برای تبدیل گروه به کامپوننت
 

tt named group 1.1.0

برای ساخت گروه با تعیین نام
 

tt selection toys v2.4.0

برای انتخاب یا از حالت انتخاب درآوردن لبه ها، سطوح، گروه ها، کامپوننت ها و ...

tt solid inspector2 v2.4.7

برای یافتن مشکلات مدلسازی حجم
 

VisTools

برای ایزوله کردن یا هاید کردن حجم انتخابی یا لایه آن

1.350.000 تومان
3.000.000تومان

ویژه
telegram-character.png

قبل از خرید می‌توانید

مشاوره بگیرید