محاسبه طول رمپ یک بار برای همیشه

توضیحات آموزش

محاسبه طول رمپ (یک‌بار برای همیشه)

به‌طورکلی رمپ یا شیب‌راهه به یک سطح صاف دارای زاویه برای انتقال و جابجایی بار، افراد، اتومبیل‌ها به کد ارتفاعی‌های مختلف از یک ساختمان گفته می‌شود. ساخت و اجرای رمپ، نیازمند اصول و استانداردهای دقیقی برای تعیین شیب و عرض آن است. معماران و طراحان نیز به شکل‌های مختلف از رمپ (ساده، گرد، ال شکل)، برای کاربری‌های مختلف (افراد معلول، حرکت عابران، حرکت اتومبیل‌ها) در طراحی‌های خود استفاده می‌کنند

همیشه بیشتر کاربران اتوکد، برای به دست آوردن طول رمپ خود را درگیر محاسبات پیچیده می‌کنند؛ در این فیلم آموزشی رایگان از دوره آموزش اتوکد، به آسان‌ترین روش محاسبه طول رمپ در چند ثانیه می‌پردازیم.

محاسبه طول رمپ در اتوکد

در این بخش از آموزش رایگان اتوکد، به محاسبه طول رمپ موجود در پروژه فاز دو پکیج کد پلاس می‌پردازیم. به‌طورکلی در صورت داشتن رمپ در پروژه، برای استفاده از این تکنیک کل رمپ را با شیب 15 درصد در نظر گرفته و یک متر اول و آخر که دارای شیب 10 درصد هستند، فعلاً نادیده می‌گیریم.

فرض می‌کنیم اختلاف ارتفاع طبقه همکف با پارکینگ 270 سانتی‌متر است. با تقسیم این عدد را بر 15، طول رمپ 18 متر می‌شود؛ حال برای یک متر اول و انتها عدد 66/0 را به این عدد می‌افزاییم؛ اما چون رمپ این پروژه به شکل ال است و یک استپ وجود دارد، دو رمپ محسوب می‌شود (به ازای هر استپ به تعداد رمپ‌ها یک رمپ نیز اضافه می‌شود) اینک دو بار عدد 66/0 را به این عدد می‌افزاییم. به همین راحتی طول رمپ محاسبه شد.

تمامی این نکات و آموزش‌ها در پکیج کد پلاس (CAD+) در جلسه سوم از ترم دوم (ضوابط شهرداری و نظام‌مهندسی) به‌طور کامل به‌صورت پروژه محور تدریس شده است.

دوره آموزش اتوکد (Cad plus)

2,200,000 تومان 55%

999,000 تومان تومان

telegram-character.png

قبل از خرید می‌توانید

مشاوره بگیرید