ALShader

ALShader

ولادو به درخواست کاربران شیدر Al Shader را که به صورت open source منتشر شده بود را برای استفاده در ویری آماده کرد.

این شیدر مزیت های زیادی نسبت به sss ویری و حتی شیدر skin ویری دارد:

▪️این شیدر برای محاسبه specular از دو مدل Beckmann و GGX استفاده میکند برخلاف شیدر skin ویری که از مدل Phong برای این منظور استفاده می کند به همین دلیل مشکل تاریک شدن در برخی زوایا که در شیدر skin ویری وجود داشت در این شیدر وجود ندارد.

▪️هر دو این شیدر ها داریه ۳ عمق برای افکت sss هستند اما در شیدر skin ویری ترکیب این سه عمق به صورت برابر انجام می شود (مشکلی که باعث شده بود بسیاری از کرکتر ارتیست ها به ارنولد و سایر موتور های رندر سوییچ کنند) اما در ALShader برای ترکیب این سه عمق

قادر به تعریف weight هستید و همچنین دو الگوریتم برای انجام این ترکیب در اختیار شما قرار دارد.

Diffusion (نسبت به الگوریتم dipole که ویری skin استفاده میکند قابلیت حفظ دیتیل بیشتری را دارد)

Directional (حتی نسبت به الگوریتم دیفیوژن قابلیت حفظ دیتیل بیشتری دارد)

▪️ویری skin از ترکیب diffuse , Sub-Surface Color که به صورت دو پارامتر کاملا جدا هستند استفاده میکند و این ترکیب بر اساس diffuse amount انجام میشود.

اما در ALShader diffuse و Sub-Surface Color توسط یک مپ کنترل میشوند و توسط پارامتر SSS Mix میزان تاثیر هر کدام از این دو پارامتر برای سطح تعیین میشود.

سیستم قوی ندارید؟با رعایت این نکات به راحتی در ویری رندر بگیرید.

دیدگاه‌ها

telegram-character.png

قبل از خرید می‌توانید

مشاوره بگیرید

از شنبه تا چهارشنبه
ساعت 9 الی 17