مدلسازی با Loft

توضیحات آموزش

آموزش ویدئو وابسته کردن موضوعات در صحنه

آموزش Timelaps بخش کوچکی از دوره آموزش 3DsMax از پروژه مدلسازی نمای کلاسیک

در این ویدئو کوتاه به موضوع آموزش Timelaps , یکی از تکنیک های آموزش های مکس در پروژه ای کامل از آموزش مدلسازی نمای کلاسیک می پرداریم, با مدلسازی بخشی از چراغ خیابونی بااستفاده از تکنیک Loft و چند نکته و ترکیب ان با Editpoly در نمای front از یک Helix شروع کرده و با بازی با پارامترهای آن سعی در نزدیک کردن فرم به تصویر میکنیم.

برای بدست اوردن فرم اصلی با Edit spiline یک Line رااضافه کرده و بابازی کردن با Vertexها و Delete کردن آنها فرم،قوس بهتری پیدا میکند.
برای کنترل بیشترگره ها،ایجاد فاصله مناسب از مادیفایر Normalize spiline استفاده کرده و مجددا بایک Edit spiline فرم کار به عکس نزدیکتر میشود. در انتها یک مربع می کشیم و فرمان راLoft اجرا کرده و مربع رادر این مسیر به حجم تبدیل میکنیم.
می توانیم در این لیست Deformation از امکانات ویژه مانند twistاستفاده کرده و پیچش ایجاد کنیم.
با مشاهده نمودار می توانیم هم طول مسیر و هم مقدار پیچش را کنترل کنیم اگر بخواهیم بخشی از مدل فقط مورد پیچش قرار گیرد،می توانیم با ساختن گره در جاهای مختلف، Vertex ها و Pointهای مختلف ساخت تا فرم نمودار را به شکلی تبدیل شود تا فقط در بخش خاصی از این مدل پیچش داشته باشد.
با بازی کردن با این گره ها و Pointها می توانیم میزان پیچش و جای شروع و پایان این پیچش را به راحتی کنترل کنیم.
مقدارStepها تاثیر به سزایی در کیفیت پیچش ها دارد.
اگر گره های بوجود اورده را به حالت های Bezeir-smooth درآوریم باعث میشود پیچش بوجود آمده خیلی هموارتر به پیچش دیگر برسد و از قطع شدگی یکپارچه جلوگیری کنیم و بخش انتهای کار را با Editpoly به سرانجام برسانیم.
برای رسیدن به نتیجه خوب با Swift loop لبه هایی ایجاد می کنیم برای همخوانی بهتر در انتهای کار این بخش می توان دایره هایی به عنوان رفرنس ترسیم کرد سپس Vertexهای انتهای کار را نزدیک کرده و در صورت نیاز Vertex جدید می سازیم.
تمامی لبه ها و لبه هایی که Loop شده و دورتادور و در کنج قرار گرفته شده Chamfer خیلی کم و باریکی می دهیم که در ادامه Turbo smoothانحنای کمتری به خود بگیرند،حال با دادن Turbo smooth کار با جزییات بالاتری دقیقا همانند رفرنس مدل است .
در ادامه ویدیو در محیط ونتیج ، Live link با جزییات قرار دادیم تا نتیجه ی شگفت انگیز کار را مشاهده کنیم.

دستور Loft برای مدلسازی تری دی مکس

برای بدست اوردن فرم اصلی با Edit spiline یک Line رااضافه کرده و بابازی کردن با Vertexها و Delete کردن آنها فرم،قوس بهتری پیدا میکند.
برای کنترل بیشترگره ها،ایجاد فاصله مناسب از مادیفایر Normalize spiline استفاده کرده و مجددا بایک Edit spiline فرم کار به عکس نزدیکتر میشود. در انتها یک مربع می کشیم و فرمان راLoft اجرا کرده و مربع رادر این مسیر به حجم تبدیل میکنیم.
می توانیم در این لیست Deformation از امکانات ویژه مانند twistاستفاده کرده و پیچش ایجاد کنیم.
با مشاهده نمودار می توانیم هم طول مسیر و هم مقدار پیچش را کنترل کنیم اگر بخواهیم بخشی از مدل فقط مورد پیچش قرار گیرد،می توانیم با ساختن گره در جاهای مختلف، Vertex ها و Pointهای مختلف ساخت تا فرم نمودار را به شکلی تبدیل شود تا فقط در بخش خاصی از این مدل پیچش داشته باشد.
با بازی کردن با این گره ها و Pointها می توانیم میزان پیچش و جای شروع و پایان این پیچش را به راحتی کنترل کنیم.
مقدارStepها تاثیر به سزایی در کیفیت پیچش ها دارد.
اگر گره های بوجود اورده را به حالت های Bezeir-smooth درآوریم باعث میشود پیچش بوجود آمده خیلی هموارتر به پیچش دیگر برسد و از قطع شدگی یکپارچه جلوگیری کنیم و بخش انتهای کار را با Editpoly به سرانجام برسانیم.
برای رسیدن به نتیجه خوب با Swift loop لبه هایی ایجاد می کنیم برای همخوانی بهتر در انتهای کار این بخش می توان دایره هایی به عنوان رفرنس ترسیم کرد سپس Vertexهای انتهای کار را نزدیک کرده و در صورت نیاز Vertex جدید می سازیم.
تمامی لبه ها و لبه هایی که Loop شده و دورتادور و در کنج قرار گرفته شده Chamfer خیلی کم و باریکی می دهیم که در ادامه Turbo smoothانحنای کمتری به خود بگیرند،حال با دادن Turbo smooth کار با جزییات بالاتری دقیقا همانند رفرنس مدل است .
در ادامه ویدیو در محیط ونتیج ، Live link با جزییات قرار دادیم تا نتیجه ی شگفت انگیز کار را مشاهده کنیم.

دوره آموزش تری دی مکس (I-Max)

2,400,000 تومان تومان

telegram-character.png

قبل از خرید می‌توانید

مشاوره بگیرید