آشنایی با کتابخانه متریال ویری ۵ و فرمت های TX در MipMap

توضیحات آموزش

در این آموزش ویدیویی، با کتابخانه متریالهای ویری 5 آشنا میشوید. نکته ی این آموزش آشنا کردن شما با تکنیک MipMap و فرمتهای TX هست که در این کتابخانه استفاده شده.

telegram-character.png

قبل از خرید می‌توانید

مشاوره بگیرید