رویه بازگرداندن پکیج
ویوید ویژوال تنها گروه آموزشی در ایران است که روی محتوا گارانتی 2 روزه میدهد
اما این گارانتی شرایط خاصی دارد.
در صورت انصراف شما از خرید، انصراف دهنده هزینه پکیج خودرا دریافت میکند ولی خسارتی که بابت انتخاب اشتباهش به ویوید ویژوال زده را هم پرداخت میکند.
این خسارت ها شامل
دی وی دی : 40.000  ریال
قاب پکیج: 30.000 ریال
ارسال پستی: 150.000 ریال
صدور سریال فعالسازی: 150.000 ریال
هزینه ی جعبه کاور مشکلی :  90.000 ریال
واریزی برگشتی شما 5 الی 10 روز کاری میباشد
اگر خرید شما دانلودی باشد فقط هزینه سریال فعال سازی را پرداخت میکنید
اگر بصورت پستی خریداری شده باشد موظف به برگشت پستی پکیج به هزینه خودتان میباشید.
 
نحوه ی دریافت مبلغ پکیج
با توجه به اینکه شما درخواست گرفتن مبلغ خود را دارید پس موظف هستید این پکیج را از سیستم خود غیر فعال کنید.
و ملزم به اجازه ی دسترسی ما از راه دور از طریق انی دسک به سیستم هستید تا این پکیج را بصورت کامل
از سیستم پاک و غیر فعال کنیم.
و بعد از این کار مبلغ شما طبق قوانین و تعرفه ها ذکر شده 5 الی 10 روز کاری از طریق کارت به کارتی به شماره کارت واریز کنند ، ارسال میشود.
 
در ضمن هیچ مبلغی بابت هدر رفتن زمان و درگیر کردن پشتیبان های آموزشی از شما دریافت نشده.
و تمام خسارات مربوطه مثل هزینه ی پستی طبق قوانین تمام فروشگاه های اینترنتی متوجه خریدار به دلیل انتخاب اشتباه است
و فروشگاه اینترنتی نباید این خسارت را متحمل شود.
……………………
شرایط گارانتی برای احترام به نظر شماست که در صورت ناراضایتی شما از مجموعه ویوید ویژوال
مبلغ شما برگشت داده شود
و این نارضایتی در مجموعه ی ما ثبت میشود و به منزله ی این است که شما دیگر از محصولات ویوید ویژوال حق استفاده نخواهید داشت
و در صورت تکرار این پروسه از شرایط گارانتی محروم میباشید و هر شخص 1 بار حق خروج از کلاس درسی را دارد و مجددا میتواند درخواست ورود به کلاس را بکند ولی خروج فقط یکبار است
و درخواست خروج مجدد نقض قوانین گارانتی است