مرحله سوم از مسابقه بزرگ ویوید استیج با موضوع ” رندر خارجی معماری “برگزار شد. که ۸ نفر آثار خود رو ارسال کردند و داوری بین آنها صورت گرفت. در این بخش برای هر رقابت ۳ داوری یا ۳ امتیاز در نظر گرفته شد و در تصاویر زیر رای ها ثبت شده و برای شما نمایش داده شده. 
۴ نفر از این دوستان به مرحله فینال راه پیدا کردند و جدول این مسابقه رو میتوانید مشاهده کنید