ویژگی ویری۵ در شبیه سازی رئالتر آسمان و خورشید

توضیحات آموزش

این آموزش ویدیویی، جلسه ی 40ام از پکیج V-RayMan میباشد که به شکل رایگان در اختیار عموم قرار گرفته است. تا به اینجا 3 جلسه پروژه محور در مورد V-Ray5 به این پکیج اضافه شده است.
در این آموزش با نحوه ی کار با Sun و Sky در ویری آشنا میشوید، سپس کنترل جداگونه هر کدام رو مورد تحلیل قرار داده و در انتها به ویژگی جدید ویری5 در تولید و شبیه سازی واقعی تره آسمان و خورشید میپردازیم.

telegram-character.png

قبل از خرید می‌توانید

مشاوره بگیرید