جلسه هفتم از آموزشهای مجازی V-Ray VIP

توضیحات آموزش

جلسه هفتم از آموزشهای مجازی V-Ray VIP

در این آموزش ویدیویی، مفصل در مورد پارامترها و قابلیت های Vrayfur صحبت شده و در انتها، تمرین و مثالهای مختلفی انجام داده میشود.

این آموزش جلسه هفتم از سری آموزشهای مجازی Vray VIP بوده که رایگان در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.

مدرس این آموزش یونس بنا

دوره آموزش ویری (VrayMan)

1,900,000 تومان 49%

969,000 تومان تومان

telegram-character.png

قبل از خرید می‌توانید

مشاوره بگیرید