جلسه دهم از آموزشهای V-Ray VIP

توضیحات آموزش

این آموزش، جلسه ی دهم از مجموعه ی Vray Vip  بوده که به شکل رایگان در اختیار عموم قرار گرفته است. در این آموزش با قابلیت Vray Clipper آشنا میشوید. در بحث معماری برای ایجاد مقطع و سکشن های سه بعدی از صحنه، میتوانید از Vray Clipper استفاده کنید.

مدرس این آموزش یونس بنا

دوره آموزش ویری (VrayMan)

1,800,000 تومان تومان

telegram-character.png

قبل از خرید می‌توانید

مشاوره بگیرید