اصول ترسیم پله در اتوکد

توضیحات آموزش

له یکی از مهم ترین عناصر هر ساختمان است. شکل کلی پله و از همه مهم تر نوع پله استفاده شده، می تواند بسیار زیاد در نظر دیگران اثر داشته باشد. علاوه بر این مسایل ترسیمات پله در پلان ها و در طبقات مختلف یک ساختمان دارای ویژگی هایی است که گاهی از طرف کاربران نادیده گرفته میشود. در این آموزش قصد داریم الزامات اجرایی در ترسیمات پله را مورد بررسی قرار دهیم تا کمکی باشیم هر چند ناچیز در جهت کاهش این خطاها. امیدواریم از دیدن این آموزش لذت ببرید.

telegram-character.png

قبل از خرید می‌توانید

مشاوره بگیرید