آموزش حرکت درخت با باد در پلاگین Tyflow

توضیحات آموزش

در این آموزش، نحوه ساخت یک درختی که در باد حرکت می‌کند با پلاگین Tyflow در تری دی استودیو مکس را یاد خواهیم گرفت.

مرحله اول: آماده‌سازی صحنه

ابتدا، درختی را که می‌خواهید حرکت کند، دانلود کرده و در صحنه تری دی استودیو مکس خود قرار دهید.

مرحله دوم: ایجاد برگ‌ها

برای ایجاد برگ‌ها، پلاگین Tyflow را نصب کرده و یک شیء Tyflow در صحنه خود ایجاد کنید. سپس، یک اپراتور Burns را به صحنه اضافه کرده و مقدار Total را روی عدد مورد نظر خود تنظیم کنید. در این مثال، مقدار Total را روی 500 تنظیم می‌کنیم تا 500 برگ در صحنه داشته باشیم.

اکنون، اپراتور Position Object را به صحنه اضافه کرده و آن را به اپراتور Burns متصل کنید. این کار باعث می‌شود که برگ‌ها در موقعیت‌های مشخصی در اطراف درخت قرار بگیرند.

مرحله سوم: ایجاد حرکت برگ‌ها

برای ایجاد حرکت برگ‌ها، یک اپراتور Force را به صحنه اضافه کرده و آن را به اپراتور Position Object متصل کنید. سپس، مقدار Noise Strength را روی عدد مورد نظر خود تنظیم کنید. در این مثال، مقدار Noise Strength را روی 0.1 تنظیم می‌کنیم تا برگ‌ها به طور تصادفی حرکت کنند.

مرحله چهارم: ایجاد باد

برای ایجاد باد، یک شیء Particle System را به صحنه اضافه کرده و مقدار Wind Strength را روی عدد مورد نظر خود تنظیم کنید. در این مثال، مقدار Wind Strength را روی 10 تنظیم می‌کنیم تا باد قوی باشد.

مرحله پنجم: اتصال درخت و باد

برای اتصال درخت و باد، اپراتور Force را به شیء Particle System متصل کنید. این کار باعث می‌شود که برگ‌ها با باد حرکت کنند.

مرحله ششم: چسباندن برگ‌ها به شاخه‌ها

برای چسباندن برگ‌ها به شاخه‌ها، از اپراتور Weld استفاده می‌کنیم. ابتدا، اپراتور Weld را به صحنه اضافه کرده و آن را به برگ‌ها و شاخه‌ها متصل کنید. سپس، مقدار Tolerance را روی عدد مورد نظر خود تنظیم کنید. در این مثال، مقدار Tolerance را روی 0.001 تنظیم می‌کنیم تا برگ‌ها به طور محکم به شاخه‌ها بچسبند.

telegram-character.png

قبل از خرید می‌توانید

مشاوره بگیرید