آشنایی کامل با Falloff Map

توضیحات آموزش

آشنایی کامل با Falloff Map

در این آموزش به طور کامل به مبحث Falloff Map  آشنا خواهید شد 

مدرس این آموزش یونس بنا

دوره آموزش ویری (VrayMan)

1,900,000 تومان تومان

telegram-character.png

قبل از خرید می‌توانید

مشاوره بگیرید