آموزش عکس گرفتن از viewport در ۳dsmax

گاهی در پروژه های شبیه سازی ممکن است به دلایلی قبل از پروسه ی رندرگیری نیاز به تهیه ی اسکرین شات از محیط کار داشته باشیم.مخصوصا در مسابقات که فرستادن اسکرین شات های حجم مدل شده معمولا از شرایط مسابقات است .در این ویدیوی کوتاه روش تهیه ی تصویر از محیط مکس (۳dsmax)را مرور میکنیم […]