نکات مهم در پورتفولیو معماری و شبیه سازی

پورتفولیو

نکاتی در باب پورتفولیو معماری و شبیه سازی پورتفولیو چیست؟ پورتفولیو ، مجموعه آثار شماست که نشان می دهد چه توانایی هایی دارید و البته می تواند با رزومه شما هم ترکیب شود و یک مجموعه کامل از سوابق و مهارت های شما را فراهم آورد کاربرد یک پورتفولیو چیست؟ برای استخدام و مصاحبه های […]

Resumable Rendering

Resumable Rendering Resumable Rendering  :در ادامه مباحث مطرح شده در خصوص ویری ۳٫۵ کیوس گروپ (Chaos Group) توضیحاتی در باب یکی از قابلیت های جدید این نسخه از این موتور رندر منتشر کرده است که شما را قادر می سازد رندر خود را تحت شرایطی که در ادامه به آن می پردازیم در زمان دیگری […]