۳۵ آبجکت مبلمان از ۳dsky

آرشیوی از آبجکت های آماده شرکت۳DDDشامل 35 آبجکت مبلمان   1) Minotti Lawrence B. 3dsMax 2012 + obj. V-Ray Units 2) Molteni&C Ribbon Bed Units: Millimeters Polys 3) Men’s_bed 3dsMax 2011 + fbx Corona Black bedroom. Polys 4) Roche Bobois_CARACTERE_Sacha Lakic 3dsMax 2011 + obj Vray 5) Mabay Vosart 1 3dsMax 2013 + obj Vray+Corona […]