ساخت AO با Vraydirt و Vraylightmtl

Vraylightmtl Vraydirt

ساخت AO با Vraydirt و Vraylightmtl در اینجا با یک تکنیک سریع و آسان برای ایجاد کانال AO یا Ambient occlusion آشنا میشوید. یکی از مزیت های این تکنیک پیدا کردن مشکل در حجم موضوعات مخصوصا در حفره ها و سطوحی است که جهت نرمالشان برعکس میباشد. ایجاد کانال AO به کمک ماده ی VRayLightMtl […]