آموزش ذخیره کردن فایل به صورت آرشیو در ۳dsmax

برای انتقال پروژه های مکس ( ۳dsMax ) به سیستم دیگر به صورتی که تمامی مپ ها و فایل های استفاده شده به عنوان متریال قابل شناسایی باشند نیاز به انجام پروسه ی آرشیوگیری کامل از فایل پروژه داریم.در این آموزش کوتاه باهم یکی از قابلیت های مکس( ۳dsMax ) برای انجام اینکار را بررسی […]