دفتر برنامه ریزی

این دفتر، پیرو تلاش های ویوید ویژوال در جهت ایجاد محرک انگیزشی برای دیدن آموزش ها و انجام تمرین های مکمل، با بازدهی بالا، به صورت دقیق، جامع و کامل توسط تیم آموزشی ویوید ویژوال تهییه گردیده است
ازجمله ویژگی های بارز دفتر برنامه ریزی فردی ویوید ویژوال:
-هر دوره آموزشی متناسب با محتوای آموزشی و مدت زمان دوره، دفتر برنامه ریزی مختص به خود را دارد
-دفتر برنامه ریزی به صورت هفتگی، زمان بندی شده است
-هر روز هفته، با توجه به مطالب آموزشی جلسه و یا جلسات آموزشی آن روز، به بازه های زمانی کوتاه، تقسیم می شود
-بازه های زمانی اختصاص داده شده شامل، آموزش، تمرین و مرور مباحث می باشد
-این دفتر به صورت پیوسته و بدون اعمال فشار مضاعف و ایجاد استرس، کاربران را به پیشبرد روند آموزش های مورد نظر، سوق می دهد
-دفتر برنامه ریزی هر دوره، تنها متناسب با دوره آموزشی مورد نظر تدوین گردیده و بدون در اختیار داشتن آموزش های مربوط به دوره، کارایی ندارد

دانلود دفترهای برنامه ریزی پکیج ها

برای مشاهده محتوای این بخش، وارد شوید