دانلود نرم افزار لومیون2023.1.1

توضیحات

دانلود لومیون 2023.1.1
آنزیپ با نرم افزار7z انجام شود و برای نصب، 16پارت دانلود شود
پارت 1

Lumion 2023

برای دسترسی، وارد پنل کاربری شوید

پارت 2

Lumion 2023

برای دسترسی، وارد پنل کاربری شوید

پارت 3

Lumion 2023

برای دسترسی، وارد پنل کاربری شوید

پارت 4

Lumion 2023

برای دسترسی، وارد پنل کاربری شوید

پارت 5

Lumion 2023

برای دسترسی، وارد پنل کاربری شوید

پارت 6

Lumion 2023

برای دسترسی، وارد پنل کاربری شوید

پارت 7

Lumion 2023

برای دسترسی، وارد پنل کاربری شوید

پارت 8

Lumion 2023

برای دسترسی، وارد پنل کاربری شوید

پارت 9

Lumion 2023

برای دسترسی، وارد پنل کاربری شوید

پارت 10

Lumion 2023

برای دسترسی، وارد پنل کاربری شوید

پارت 11

Lumion 2023

برای دسترسی، وارد پنل کاربری شوید

پارت 12

Lumion 2023

برای دسترسی، وارد پنل کاربری شوید

پارت 13

Lumion 2023

برای دسترسی، وارد پنل کاربری شوید

پارت 14

Lumion 2023

برای دسترسی، وارد پنل کاربری شوید

پارت 15

Lumion 2023

برای دسترسی، وارد پنل کاربری شوید

پارت 16

Lumion 2023

برای دسترسی، وارد پنل کاربری شوید

راهنما+فعالساز

Lumion 2023

برای دسترسی، وارد پنل کاربری شوید

 
  فایل گواهی rootZ.crt را در پوشه Trusted Root Certificates نصب کنید.1-روی فایل گواهی دوبار کلیک کنید. 2- “نصب گواهی” را انتخاب کنید. 3- گزینه مربوط به ماشین محلی را بررسی کنید و روی “بعدی” کلیک کنید. 4- “Place all Certificates in” را علامت بزنید و سپس “Browse” را انتخاب کنید. گزینه دوم، «مقامات صدور گواهینامه مورد اعتماد» یا هر چیزی که به زبان شما نامیده می شود را انتخاب کنید. 5- روی «Next»، «Finish» و «OK» کلیک کنید. فایل میزبان فایل میزبان را در C:/windows/system32/drivers/etc کپی کنید و گزینه جایگزینی فایل موجود در محل را انتخاب کنید. اگر ترجیح می دهید، می توانید مقادیر زیر را به فایل میزبان موجود اضافه کنید: 89.249.49.48 backup.lumion3d.net 89.249.49.48 License.lumion3d.net 127.0.0.1 lumion-services.lumion.com 127.0.0.1 services.lumion3d.net “این برنامه برای استفاده غیرتجاری در دسترس است. اگر از آن به صورت تجاری استفاده می کنید و ابزاری برای پرداخت هزینه برنامه دارید، لطفاً آن را خریداری کنید و از توسعه دهندگان حمایت کنید!”
telegram-character.png

قبل از خرید می‌وانید

مشاوره بگیرید