معرفی ابزار های تری دی مکس

معرفی وکاربرد مادیفایر های تری دی مکس

Edit Poly

ویرایش و اصلاح اشکال هندسی

TurboSmooth

لبه های یک آبجکت را صاف می کند و جزئیات بیشتری را اضافه می کند.

Extrude

آبجکت را به بیرون می کشد و ضخامت آن را اضافه می کند.

Bevel

لبه های یک آبجکت را خم می کند و جزئیات بیشتری را اضافه می کند.

Boolean

دو آبجکت را ترکیب می کند و یک آبجکت جدید ایجاد می کند.

Symmetry

یک آبجکت را به دو نیمه متقارن تقسیم می کند.

Bend

یک آبجکت را می خماند.

FFD

یک آبجکت را به صورت آزادانه دفرمه می کند.

Noise

یک آبجکت را به صورت آزادانه دفرمه می کند.

Twist

یک آبجکت را می پیچد.

Taper

یک شی را باریک یا پهن می کند.

UVW Map

یک نقشه UV را به یک شی اعمال می کند.

Shell

ضخامت یک شی را اضافه می کند.

Skin

یک شبکه از رئوس را به یک شی اعمال می کند.

Slice

یک شی را به دو نیم تقسیم می کند.

Chamfer

لبه های یک شی را خم می کند.

ProBoolean

دو شی را با هم ترکیب می کند.

Displace

یک شی را با یک نقشه ناهمواری دفرمه می کند.

Mirror

یک شی را در یک محور منعکس می کند.

Spherify

اشکال را از طریق خطوط spline انتخاب میکند

Spherify

یک شی را به شکل کره تبدیل می کند.

Push

یک شی را به سمت یک نقطه یا راستا هل می دهد.

Relax

تنش را از یک شی کم می کند.

Morpher

یک شی را به شکل یک شی دیگر تبدیل می کند.

Cloth

یک شی را مانند پارچه رفتار می کند.

Garment Maker

یک شی را مانند لباس رفتار می کند.

Edit Spline

یک منحنی را ویرایش می کند.

Edit Mesh

ک مش را ویرایش می کند.

Smooth

لبه های یک شی را صاف می کند.

Path Deform

یک شی را در امتداد یک مسیر دفرمه می کند.

Wave

یک شی را در یک موج دفرمه می کند.

Shellac

یک لایه نازک از مواد را روی یک شی اعمال می کند.

Volume Select

یک ناحیه از یک شی را بر اساس حجم آن انتخاب می کند.

Slice Plane

یک برش را به یک شی اضافه می کند.

Material Modifier

یک ماده را به یک شی اعمال می کند.

Optimize

یک شی را برای عملکرد بهتر بهینه می کند.

Cross Section

یک برش از یک شی ایجاد می کند.

UVW Xform

یک شی را با یک نقشه ناهمواری دفرمه می کند.

FFD (Box)

یک شی را با استفاده از شبکه ای از کنترل کننده ها دفرمه می کند.

Noise Modifier

به یک شی نویز اضافه می کند.

Lattice

ایجاد یک شبکه مش که می‌تواند برای تغییر شکل و پیچاندن

Skew

یجاد شیب یا کجی در یک مدل

Ripple

ایجاد موج یا چین در یک مدل

Squeeze

فشرده کردن یا کشیدن یک مدل در یک جهت

Skin Wrap

اعمال یک مدل به سطح دیگری

Preserve

حفظ شکل و اندازه اصلی یک مدل در هنگام استفاده از مدیفایرها

Surface

بهبود کیفیت و صافی سطح یک مدل

UVW Remove

حذف مختصات UV از یک مدل

Morph

ایجاد برآمدگی در یک مدل

Bulge

به یک شی نویز اضافه می کند.

Symmetry (Mirror)

ایجاد یک مدل متقارن از یک طرف

Surface Modifier

اعمال یک سطح خاص به یک مدل

Turn To Poly

تبدیل یک مدل به یک مدل چند ضلعی

Tension

کنترل میزان انعطاف پذیری یک مدل

UVW Flatten

صاف کردن مختصات UV یک مدل

Lathe

ایجاد یک مدل استوانه ای یا مخروطی از یک منحنی

Displace Modifier

ایجاد یک مدل ناهموار یا برجسته از یک مدل اصلی

Noise

ایجاد یک ظاهر تصادفی یا ناهموار در یک مدل

Spherify

تبدیل یک مدل به یک کره

Stretch

کشیدن یک مدل در یک یا چند جهت

Conform

برای تطبیق یک شیء به شکل یک سطح مشخص

Sine

برای اعمال حرکت موجی یا نوسان به یک شی

Push Modifier

برای تغییر انتقال یک شیء به سمت داخل یا خارج

UVW Xform Modifier

برای تغییر ترسیم تکسچر یک شیء در فضای UVW

Offset

برای جابه‌جایی یا تغییر مکان یک شیء

Soft Selection

برای انتخاب نرم یک مجموعه از نقاط

Optimize Modifie

برای بهبود کارایی یک مدل ۳D

Twist Modifier

برای تغییر شکل با استفاده از یک شبکه مکعبی.

FFD (Cubic)

تبدیل یک مدل به یک کره

Noise Space Modifier

برای اعمال نویز به فضای یک شیء.

Optimize Spline

برای بهینه‌سازی خطوط و منحنی‌های چندضلعی

SineSlice Modifier

برای برش یک شیء به اقسام مختلف

Wave Modifier

رای ایجاد موج‌ها در یک شیء

Ripple Modifier

برای ایجاد موج‌های ریزشده در یک شیء.

Ripple Modifier

برای ایجاد موج‌های ریزشده در یک شیء.

Relax Modifier

برای آرام‌سازی یا ترتیب دهی نقاط یک مدل

Scatter Modifier

برای آرام‌سازی یا ترتیب دهی نقاط یک مدل

Scatter Modifier

برای پخش یا توزیع اشیاء در فضا.

Cross Section Modifier

برای ایجاد برش‌های متقاطع در یک شیء.

Selection Modifier

برای تغییر نحوه انتخاب و تاثیر گذاری بر اشیاء منتخب.

telegram-character.png

قبل از خرید می‌توانید

مشاوره بگیرید

از شنبه تا چهارشنبه
ساعت 9 الی 17