مرحله دوم از مسابقه بزرگ ویوید استیج با موضوع ” رندر داخلی معماری “برگزار شد. که ۱۴ نفر آثار خود رو ارسال کردند و داوری بین آنها صورت گرفت. در این بخش برای هر رقابت ۳ داوری یا ۳ امتیاز در نظر گرفته شد و در تصاویر زیر رای ها ثبت شده و برای شما نمایش داده شده. 
۸ نفر از این دوستان به مرحله بعد با موضوع Exterior راه پیدا کردند و جدول این مسابقه رو میتوانید مشاهده کنید