دانلود آرک مدل شماره ۲۳۵

Archmodels vol. 235

دانلود آرک مدل شماره 235 Archmodels vol. 235 شامل 15 مجموعه مدل سه بعدی برای تجسم معماری است. این مجموعه دارای مدل های گیاهان کم پلی (avarage 2000 tris) با بافت های اسکن شده 3D است. هر مجموعه حداقل 3 نوع مختلف گیاه را شامل می شود. گونه های کوچک علفزار و گل – Achillea […]