BIM مدلسازی اطلاعات ساختمان

BIM

مدل­سازی اطلاعات ساختمان مدل­سازی اطلاعات ساختمان (BIM) مهرداد عزیزی قهرودی[۱] پژوهشگر دکتری معماری، گرایش معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران چکیده امروزه مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) کاربرد گسترده ای از طراحی و ساخت تا بهره برداری و حتی مرحله تخریب ساختمان ها پیدا کرده است. این فناوری با نمایش دیجیتال خصوصیات […]

VRay Denoiser

VRay Denoiser

قابلیت  VRay Denoiser و بررسی پارامتر های آن المنت رندر VRay Denoiser که از قابلیت های جدیدV– RAY  می باشد. نویز را از سایر المان های  رندر پاک کرده و نتایج آن ها را با روش هایی متفاوتی ذخیره می کند. پس از این که تصویر به روش های معمول به صورت کامل رندر شد، […]