دانلود آرک مدل شماره ۲۳۴

توضیحات

مجموعه Archmodels vol.234 شامل 57 مدل سه بعدی حرفه ای کم پلی و بسیار دقیق ساختمان و 14 مجموعه شهری با تمام بافت و مصالح برای تصویرسازی های معماری است، که این مجموعه دارای مدل های بهینه و کم پلی ( از 600 تا چندهزارپلی برای یک ساختمان) است، مناسب برای جمعیت مناطع وسیع، مناسب برای صحنه هایی که از منظر هوایی طراحی شده اند.

telegram-character.png

قبل از خرید می‌توانید

مشاوره بگیرید