دومین آزمون VCP ویوید ویژوال

دومین آزمون بین المللی برای مدرک VCP  از کمپانی Chaos Group  که توسط ویوید ویژوال در تاریخ ۲۷ بهمن ماه برگزار شد و ۲۴  نفر در این آزمون شرکت داشتند. در زیر اسامی نفرات قبول شده ذکر شده است. جالب است بدانید هر ۲۴ نفر هم قبول شدند. در چند روز آینده اسم این عزیزان در سایت chaos group ثبت و مدرک براشون ارسال خواهد شد.

Pooya Alizadeh

Vray for 3dsMax

پست الکترونیک

[email protected]

Hamed Zakipour

Vray for 3dsMax

پست الکترونیک

[email protected]

Maryam Kahvand

Vray for 3dsMax

پست الکترونیک

[email protected]

Mohammadreza Saremi

Vray for 3dsMax

پست الکترونیک

[email protected]

Soodeh goudarzi

Vray for 3dsMax

پست الکترونیک

[email protected]

Ali Asadinejad

Vray for 3dsMax

پست الکترونیک

[email protected]

Javad Eshaghi

Vray for 3dsMax

پست الکترونیک

[email protected]

Hossein Zayani motlagh

Vray for 3dsMax

پست الکترونیک

[email protected]

Amin Mosavat

Vray for 3dsMax

پست الکترونیک

[email protected]

Ahmad Azizi

Vray for 3dsMax

پست الکترونیک

[email protected]

Alireza Karimi

Vray for 3dsMax

پست الکترونیک

[email protected]

Babak Ali Mohammadi

Vray for 3dsMax

پست الکترونیک

[email protected]

Fahimeh panji

Vray for 3dsMax

پست الکترونیک

[email protected]

Sohrab Rahnejat

Vray for 3dsMax

پست الکترونیک

[email protected]

Milad Rastegari Yazdi

Vray for 3dsMax

پست الکترونیک

[email protected]

Hadi Bakhshian

Vray for 3dsMax

پست الکترونیک

[email protected]

Maedeh tirgar fakheri

Vray for 3dsMax

پست الکترونیک

[email protected]

Salar Ganjavi

Vray for 3dsMax

پست الکترونیک

[email protected]

Ali Behmaram

Vray for 3dsMax

پست الکترونیک

[email protected]

Jamshid Fouladi

Vray for 3dsMax

پست الکترونیک

[email protected]

Mahdis Attarian

Vray for 3dsMax

پست الکترونیک

[email protected]

Farzin Baghizadeh

Vray for 3dsMax

پست الکترونیک

[email protected]

Nima Alipour

Vray for 3dsMax

پست الکترونیک

[email protected]

Morteza Farshbaf

Vray for 3dsMax

پست الکترونیک

[email protected]

اولین آزمون VCP ویوید ویژوال

اولین آزمون بین المللی برای مدرک VCP از کمپانی Chaos Group  که توسط ویوید ویژوال در تاریخ ۲۷ آذر ماه برگزار شد و ۲۵ نفر در این آزمون شرکت داشتند. در زیر اسامی نفرات قبول شده ذکر شده است. جالب است بدانید هر ۲۵ نفر هم قبول شدند. اسم این عزیزان در سایت Chaos Group  ثبت و مدرک VCP برایشان ارسال شده است.

Amir Hossein Payani

Vray for 3dsMax

پست الکترونیک

[email protected]

Ahmadreza Azami

Vray for 3dsMax

پست الکترونیک

[email protected]

Abed Satari

Vray for 3dsMax

پست الکترونیک

[email protected]

Naser Ghasemi

Vray for 3dsMax

پست الکترونیک

[email protected]

Ayat Sharifi

Vray for 3dsMax

پست الکترونیک

[email protected]

Darsim Zargham Afshar

Vray for 3dsMax

پست الکترونیک

[email protected]

Milad Ashtari

Vray for 3dsMax

پست الکترونیک

[email protected]

Hossein Gholamipour

Vray for 3dsMax

پست الکترونیک

[email protected]

Hamed Sa’di

Vray for 3dsMax

پست الکترونیک

[email protected]

Davod Azami

Vray for 3dsMax

پست الکترونیک

[email protected]

Nastaran Hajiaghaei

Vray for 3dsMax

پست الکترونیک

[email protected]

Mohammadamin Naderi

Vray for 3dsMax

پست الکترونیک

[email protected]

Amir Lashgari

Vray for 3dsMax

پست الکترونیک

[email protected]

Behrooz Bigham

Vray for 3dsMax

پست الکترونیک

[email protected]

Behnam Soltani

Vray for 3dsMax

پست الکترونیک

[email protected]

Omid Bazargan

Vray for 3dsMax

پست الکترونیک

[email protected]

Hesam Aghajani olui

Vray for 3dsMax

پست الکترونیک

[email protected]

Shadi Mohamadi

Vray for 3dsMax

پست الکترونیک

[email protected]

Yaser Ashrafirad

Vray for 3dsMax

پست الکترونیک

[email protected]

Ali Movahedi Nia

Vray for 3dsMax

پست الکترونیک

[email protected]

Maryam Shahrdami

Vray for 3dsMax

پست الکترونیک

[email protected]

Mino Movahedi Nezhad

Vray for 3dsMax

پست الکترونیک

[email protected]

Mohsen Karami

Vray for 3dsMax

پست الکترونیک

[email protected]

Reza Jaavid

Vray for 3dsMax

پست الکترونیک

[email protected]

Mahshad Ghorbanian

Vray for 3dsMax

پست الکترونیک

[email protected]
تمامی حقوق این سایت متعلق است به استودیو Vivid Visual.